گروه صنعتی آسان شایان - تهیه و تلید قطعات انواع آسانسور liftiran.com liftiran.com بازرگانی مختارزاده - فروش سراسری قطعات آسانسور - نماینده موتورهای مونتانا در ایران 0 فروش پله برقی هیتاچی تک-ریل چین-تراول کابل ترک-درهای اتوماتیک سلکوم

آموزش

منوی اصلی

آگهی ها

محل تبلیغ شما
بیمه آسانسور- بیمه ما
محل تبلیغ شما
خدمات طراحی، محاسبه و تهیه نقشه استاندارد آسانسور
تله کابین77539630
 
>> رایج ترین اشتباهات نصابان آسانسور قسمت1- پیمان تبریزی ۱۳۹۴/۵/۲۵

سخن نویسنده
     این مقاله حاصل از بازرسی حدود 3000 دستگاه آسانسور بود که تا در شش قسمت  به تحریر درآمده است. این مقاله عدم تطابقی مورد بررسی قرار گرفته که پیش از 30 درصد در بازرسی آسانسور مشاهده گردیده و یا اعلام عدم تطابق از سوی  بازرس موجب شکایت نصاب شده است. شش قسمتی که در مقاله مورد بررسی قرار گرفته است چاه، کابین، درهای آسانسور، موتورخانه، فواصل قطعات متحرک ثابت آسانسور و نهایتاً نصب صحیح دستورالعمل و علایم آسانسور می باشد.  امیدوارم اهالی صنعت آسانسور به ویژه نصابان با مطالعه این مقاله سطح کیفی نصب آسانسور خود را ارتقاء دهند و نهایتاً باعث بهبود کیفیت آسانسور در کشور شوند.


چکیده مقاله 
در این مقاله به بررسی رایج ترین عدم تطابق های مشاهده شده در بازرسی آسانسور پرداخته شده که متاسفانه با وجود آنکه حدود ده سال از اجباری استاندارد می گذرد که همانطور خواهید 47 عدم تطابق در بازرسی به کرات مشاهده می شود  که متاسفانه حدود 50 درصد از عدم تطابق ها به علت عدم آشنایی نصابان به استاندارد آسانسور و عدم مطالعه و آموزش استاندارد  1- 6303و وجود نداشتن سیستم Q.C در شرکتهای نصب آسانسور  می باشد.
 نتیجه گیری و پیشنهادات::
1- به نظر میرسد که بعضی از عدم تطابق هایی در این مقاله اشاره شد به علت اشتباهات نصابان در زمان نصب به ویژه در موتورخانه و فواصل آسانسور است اولین پیشنهاد این است بازرسی آسانسور در حین نصب آسانسور در مراحل مختلف صورت گیرد زیرا عوامل تاثیرگذار کیفیت طرح، کیفیت ساخت  و کیفیت عملکرد است که عملاً بازرسی آسانسور ایران در مرحله عملکرد صورت می گیرد وبنابراین حدود 30 درصد از عدم تطابق مشاهده رایج در بازرسی  آسانسور در مرحله طراحی و ساخت به وجود آمده است.
2- برای اخذ گواهی طراحی و مونتاژ  وجود مدیر فنی در شرکت های نصب آسانسور است  که متاسفانه اکثر شرکتها دارای طراحی و مونتاژ فاقد مدیر فنی آشنا با QC ( سیستم مدیریت کیفی) هستند که این امر باعث وجود اشتباهات فراوان نصابان می شود که جای تاسف دارد که اکثر مدیران و مدیران فنی شرکت های نصب آسانسور توانایی انجام محاسبات و تهیه نقشه آسانسور آنهم بانرم افراز کامپیوتری ندارند که این ضعف بزرگ است دومین پیشنهاد من این که اولین شرط برای بررسی توانایی اخذ طراحی و مونتاژ این باشد که شرکت نصب آسانسور مدیر فنی داشته باشد که دور ه های QC را گذارده و یا تسلط به آن دارد و توانایی انجام محاسبات و تهیه نقشه آسانسور داشته باشد.
3- در نهایتاً بررسی صلاحیت شرکتهای نصب آسانسور جهت اخذ گواهی طراحی و مونتاژ توسط بازرسان سوم شخص انجام شود که سابقه بازرسی آسانسور را دارد که  ضعف و توانایی نصابان را به خوبی درک می کنند و همچنین اصل بی طرف در قضاوت آنها صورت رعایت شده وبالطبع با نحوه ارزیابی  در این زمینه اشتباهات رایج این مقاله کاهش می یابد.


مقدمه
با وجود اینکه حدود ده سال از اجباری شدن استاندارد آسانسور می گذرد، متاسفانه به علت عدم آگاهی نصابان آسانسور از استاندارد و نداشتن مدیر فنی آشنا با استاندارد و كنترل كیفیت متاسفانه هنوز شاهد اشتباهات و عدم تطابق هایی زیادی در بازرسی آسانسور هستیم. یکی از آنها الزاماتی است که باید در مورد چاه آسانسور رعایت شود. دراين جا هفت مورد عدم تطابقی كه زیاد چاه آسانسور که در بازرسی آسانسور زیاد مشاهده می شود با ذكر بند مربوطه در استاندارد عنوان شده است

1- چاه آسانسور
 چاه و چاهك آسانسور در  بند 3-12 و 3-13 استاندارد 1-6303 مقررات ساختمان و نصب آسانسور هاي برقي به شرح زير تعریف شده است:
چاه : فضایی که در آن کابین و وزنه تعادل (در صورت وجود) حرکت می کند. این فضا به کف چاهک، دیوارها و سقف محدود می گردد.
چاهک: بخشی از چاه است كه در زیر پایین ترین طبقه آسانسور قرار دارد.

در استاندارد 1-6303 مقررات ساختمان ونصب آسانسور های برقی الزامات استاندارد چاه آسانسور در بند 5 عنوان شده است. مهمترین عدم تطابق هایی كه در این قسمت مشاهده می شود، هفت اشتباه رایج نصابان آسانسور به شرح زیر عبارتند از:
اولین عدم تطابقی که زیاد دیده می شود پوشش در دیواره چاه آسانسوركه بعضاً استفاده می شود از مواد گرد و غبارزاست و سقف چاه آسانسور دارای پوشش با مواد اشتعال زا باقیمانده در مرحله بتن ریزی ساختمان است كه بند 5-3 استاندارد نوشته شده دیواره ها و كف و سقف چاه باید دارای شرایط زیر باشند:
1. از مواد نسوز و با دوامی ساخته شوند كه عامل گرد وغبار نباشند.
2. دارای پایداری مكانیكی كافی باشند.


دومین اشتباه و سهل انگاری وعدم تطابقي كه نصابان آسانسور در الزامات چاه آسانسور انجام می دهند، وجود حفره و روزنه در پوشش دیواره چاه  كف و سقف می باشد كه طبق بند 5-2-1 استاندار د 1-6303 داریم:  هر چاه آسانسور باید دیواره های بدون روزنه كف و سقف، همانگونه در بند 5-3 تعریف شده است، باشد.
تنها جاه های باز مجاز عبارتنداز:
الف- محل نصب درهای طبقات
ب- محل نصب درهای بازرسی و اضطراری چاه و دریچه های بازدید
ج- دریچه های خروج گاز و دود در هنگام آتش سوزی
ت- دریچه های تهویه
ث- سوراخ های باز دائمی بین چاه و موتورخانه یا اطاق های فلكه
همچنين دربند 5-4-2 استاندارد نیز نص صریح مقررات آسانسور می گوید: كل مجموعه درهای طبقات و دیواره یا بخشی از دیواره ها كه درسمت ورودی كابین قرار می گیرند بجز ناحیه ای كه درب عمل می كند، باید بدون روزنه باشند.
نصابان باید بدانند دیواره چاه حتی نباید یك روزنه به قطر1 میلی مترداشته باشد.

سومين عدم تطابقي كه در بازرسی آسانسور در چاهک آسانسور دیده می شود  کف چاهک آسانسور صاف و هموار نیست که بند 5-7-3-1 استاندارد 1-6303 به صراحت نوشته شده است: چاهک پایین ترین قسمت چاه است که کف آن باید صاف و تقریباً تزار باشد، به استثنا نقاطی که ضربه گیرها و پایه ریل ها و وسایل مکش آب نصب شده اند.

چهارمین عدم تطابقی زیاد مشاهده می شود استفاده از کلید قارچی دارای شرایط استاندارد نيست که اکثر نصابان در انتخاب مکان این کلید ایمنی اشتباه  می کنند که امکان دسترسی آسان از داخل یا خارج چاهک به این کلید وجود ندارد و همچنین بعضی از نصابان از کلید ها خارج از استاندارد استفاده می کنند:
در بند 5  -7-3-4 استاندارد رعایت موارد زیر در چاهک الزامی است:
کلیدی که باز شدن در چاهک جهت توقف و نگهداشتن آسانسور در دسترس باشد و از لحاظ ایمنی حالت ایمنی حالت روشن و خاموش کلید باید مشخص باشد و همچنین طبق 15-7 استاندارد 1-6303 کلید قارچی باید نزدیک یا روی کلید توقف در چاهک باید کلمه توقف (STOP ) در جایی نصب شود که احتمال بروز خطا در هنگام استفاده رخ ندهد.

/پایان قسمت اول/

ادامه دارد...

www.liftiran.com

بازگشت

Copyright (c) 2005. LiftIran.com The Portal of Iranian Elevatoring. All rights reserved for Shiva Group Inc.
|Liftiran.com |LiftCAD.ir |LIFTdesigner.ir |shivaSoft.ir |